Katalitinis išmetamųjų dujų neutralizatorius (katalizatorius) – tai automobilio išmetimo sistemos įrenginys, skirtas toksiškų išmetamųjų dujų kiekiui sumažinti, atstatant azoto oksidus ir panaudojant gautą deguonį pilnam anglies monoksido ir nesudegusių angliavandenilių sudeginimui. 

  Katalizatorių sudaro keraminė arba metalinė kapsulė (korio formos), padengta brangiaisiais metalais – platina, paladžiu, rodžiu, ir metalinis korpusas. Automobiliuose montuojami dviejų tipų katalizatoriai: keraminiai arba metaliniai. Dėl mažos kainos keraminiai katalizatoriai plačiau paplitę rinkoje. Tačiau keraminė kapsulė nėra atspari mechaniniam poveikiui.