Ekonomiškas problemos sprendimas, užsikišusiems dyzelino kietųjų dalelių filtrams (DPF/FAP).

Rentabilų sprendimą  sukūrė ir užpatentavo bendrovė TUNAP – tai suodžių valiklio tirpalas. Šis tirpalas gali būti naudojamas išvalyti užsikimšusį dyzelino dalelių filtrą (DPF) dėl to nėra poreikio pakeisti filtrą nauju, ankščiau tai buvo būtina. Dabar klientas gali sutaupyti savo pinigus . Valymo tirpalas yra švirkščiamas per esamas kiaurymes, tiesiogiai ant kietųjų dalelių filtro(DPF), tai ištirpdo susikaupusius suodžius. Galiausiai, kai  regeneravimo programa paleidžiama rankiniu būdu, suodžiai sudeginami išmetimo sistemoje. Naujas TUNAP rinkinys susideda iš tirpalo ,suodžių valymui, ir praplovimo koncentrato. Jei automobilis su dyzeliniu varikliu eksploatuojamas mieste , tai visų pirma važiuojama trumpais atstumais, dyzelino dalelių filtras (DPF), išmetimo sistemoje, niekada arba retai įkaista pakankamai iki temperatūros , kad sudegintų suodžius. Pasekmės: kietųjų dalelių filtras užsikemša. Šiuo atveju, programa automatiškai pradeda regeneraciją, kai kuras papildomai įpurškiamas į variklio degimo kamerą, kad pakeltų temperatūrą, tačiau tam tikromis variklio apkrovomis, pavyzdžiui, stovėjimas ilgose spūstyse, regeneracija neįmanoma. Jei tai kartojasi keletą kartų, dyzelino kietųjų dalelių filtras (DPF) užsikiša  Jį  būtina pakeisti. Bendrovė TUNAP rado šios problemos sprendimą ir pirmoji sukūrė  kietųjų dalelių filtro (DPF) valymo tirpalą, su kuriuo jūs galite greitai išvalyti užsikimšusį dalelių filtrą. Visas valymo procesas yra ekologiškai saugus. Ištirpusio suodžių dalelės nėra išmetamos į aplinką, o sudeginamos regeneracijos metu. Valymo tirpalas taip pat išgaruoja be pėdsakų.